Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn củ ông Nguyễn Văn Vĩnh ở tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn củ ông Nguyễn Văn Vĩnh ở tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý.

Nội dung đơn: Phản ánh liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tại UBND phường Lam Hạ…

Ngày 13/09/2022, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 509/TTr chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý chỉ đạo, kiểm tra, xem xét theo quy định.​