Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Dương Minh Xuân và ông Nguyễn Văn Minh, địa chỉ: thôn 3 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Dương Minh Xuân và ông Nguyễn Văn Minh, địa chỉ: thôn 3 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân.

Nội dung đơn: Phản ánh một số nội dung liên quan đến việc GPMB để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và làng nghề gỗ mỹ nghệ Lý Nhân....

Ngày 28/08/2023, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 515/TTr    chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân để chỉ đạo kiểm tra xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả về Thanh tra tỉnh.​