Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của thanh tra tỉnh

Tuần 49 : Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Thanh Tra tại Thanh Liêm Nguyễn Huy Đông Đoàn thanh tra UBND huyện Thanh Liêm
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Hội nghị nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thanh tra việc thực hiện một số Dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý UBND tỉnh Phạm Mạnh Hùng UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị làm việc với Tổ công tác liên ngành do Thanh tra Chính phủ chủ trì rà soát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Phạm Mạnh Hùng UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Họp kiểm điểm cuối năm. Lê Minh Đức - Chánh Thanh tra Đảng viên trong chi bộ Thanh tra tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
29/11/2021
...
Thứ 3
30/11/2021
08:00-11:00 Thanh Tra tại Thanh Liêm Nguyễn Huy Đông Đoàn thanh tra UBND huyện Thanh Liêm
Thứ 4
01/12/2021
14:00-17:00 Hội nghị nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thanh tra việc thực hiện một số Dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý UBND tỉnh Phạm Mạnh Hùng UBND tỉnh
Thứ 5
02/12/2021
08:00-11:30 Hội nghị làm việc với Tổ công tác liên ngành do Thanh tra Chính phủ chủ trì rà soát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Phạm Mạnh Hùng UBND tỉnh
Thứ 6
03/12/2021
08:00-11:00 Họp kiểm điểm cuối năm. Lê Minh Đức - Chánh Thanh tra Đảng viên trong chi bộ Thanh tra tỉnh
Thứ 7
04/12/2021
...
Chủ nhật
05/12/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...