Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của thanh tra tỉnh

Tuần 23 : Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
09:30-11:30 Tiếp dân vụ ông Tô Văn Vững Lê Minh Đức - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Các sở ngành liên quan Trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
29/05/2023
...
Thứ 3
30/05/2023
...
Thứ 4
31/05/2023
...
Thứ 5
01/06/2023
...
Thứ 6
02/06/2023
09:30-11:30 Tiếp dân vụ ông Tô Văn Vững Lê Minh Đức - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Các sở ngành liên quan Trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh
Thứ 7
03/06/2023
...
Chủ nhật
04/06/2023
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...