Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của thanh tra tỉnh

Tuần 39 : Từ ngày 18/09/2023 đến ngày 24/09/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:30 Đoàn Thanh tra làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Đức - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đoàn cán bộ Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:30 Đoàn Thanh tra làm việc với UBND huyện Lý Nhân Lê Minh Đức - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đoàn cán bộ Thanh tra UBND huyện Lý Nhân
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Tiếp công dân UBND tỉnh cả ngày. Lãnh đạo UBND tỉnh Lê Minh Đức - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Đoàn thanh tra QH làm việc với thành phố Phủ Lý. Lê Minh Đức - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đoàn cán bộ Thanh tra UBND thành phố Phủ Lý
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
18/09/2023
08:00-10:30 Đoàn Thanh tra làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Đức - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đoàn cán bộ Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT
Thứ 3
19/09/2023
08:00-10:30 Đoàn Thanh tra làm việc với UBND huyện Lý Nhân Lê Minh Đức - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đoàn cán bộ Thanh tra UBND huyện Lý Nhân
Thứ 4
20/09/2023
07:30-17:00 Tiếp công dân UBND tỉnh cả ngày. Lãnh đạo UBND tỉnh Lê Minh Đức - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh
Thứ 5
21/09/2023
08:00-11:00 Đoàn thanh tra QH làm việc với thành phố Phủ Lý. Lê Minh Đức - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đoàn cán bộ Thanh tra UBND thành phố Phủ Lý
Thứ 6
22/09/2023
...
Thứ 7
23/09/2023
...
Chủ nhật
24/09/2023
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...