Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin trong ngành  
27/09/2023
Thực hiện chương trình công tác, chiều 20/9, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023. Cùng tiếp có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Đoàn Luật sư tỉnh Hà Nam.
27/09/2023
Chiều ngày 20/9/2023, VKSND tỉnh Hà Nam chủ trì tổ chức Hội nghị ký kết 03 Quy chế phối hợp liên ngành (sửa đổi, bổ sung) nhằm hoàn thiện thể chế phù hợp với các quy định mới của pháp luật, quan điểm chỉ đạo của Đảng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các ngành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page