Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức sự kiện  
15/06/2022
Chiều ngày 13/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).
14/02/2022
Ngày 24/01/2022, Thanh tra tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và tổng kết công tác công đoàn năm 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
14/02/2022
Ngày 07/01/2022, Thanh tra tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022.
123
Previous Page 1-15 Next Page