Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ đồ trang

Sơ đồ cổng
Skip Navigation Links.
Collapse Sơ đồ cổngSơ đồ cổng
74 năm ngày thành lập ngành thanh tra
Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về cổng Thông tin điện tử
Các dự án, hạng mục đầu tư
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
Chương trình kế hoạch hoạt động của Thanh tra tỉnh
Chuyển đổi số
Đảng và Đoàn thể
Danh bạ thư điện tử
Diễn đàn thanh tra
Collapse Giới thiệu chungGiới thiệu chung
Quá trình hình thành và phát triển
Collapse Tổ chức bộ máyTổ chức bộ máy
Các phòng chuyên môn
Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn
Lãnh đạo cơ quan
Sơ đồ tổ chức
Thông tin chính thức của cán bộ, công chức làm đầu mối liên hệ
Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan
Collapse Hoạt động nghiệp vụHoạt động nghiệp vụ
Khiếu nại, tố cáo
Phòng chống tham nhũng
Thanh tra
Collapse XỬ LÝ ĐƠN THƯXỬ LÝ ĐƠN THƯ
Kết luận thanh tra
Khiếu nại
Kiến nghị thỉnh cầu
Tố cáo
Collapse Lịch công tác của Thanh tra tỉnhLịch công tác của Thanh tra tỉnh
Lịch công tác của Lãnh đạo
Lịch công tác tháng
Lịch công tác tuần
Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Thi đua, khen thưởng
Collapse Thông tin chỉ đạo, điều hànhThông tin chỉ đạo, điều hành
Thông tin chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ
Thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh
Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan
Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan
Collapse Thông tin về sáng kiến, đề tài khoa họcThông tin về sáng kiến, đề tài khoa học
Danh mục các chương trình, đề tài
Kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học, đề án, kết hoạch sau khi được phê duyệt
Collapse Thủ tục hành chínhThủ tục hành chính
TTHC cấp huyện
TTHC cấp tỉnh
TTHC cấp xã
Tiếp cận Thông tin
Tin tổng hợp
Tin trong ngành
Collapse Tin tức sự kiệnTin tức sự kiện
Tin các hoạt động khác
Tin giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tin hoạt động Phòng chống tham nhũng
Tin hoạt động thanh tra
Tin tiếp công dân
Tuyên truyền CCHC
Collapse Tuyên truyền phổ biếnTuyên truyền phổ biến
Chế độ, Chính sách
Collapse VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTVĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chính quyền số
Collapse Văn bản quy phạm pháp luật theo TCVN ISO 9001: 2008Văn bản quy phạm pháp luật theo TCVN ISO 9001: 2008
Collapse VB QPPL về KNTC,tiếp dân và xử lý đơn thưVB QPPL về KNTC,tiếp dân và xử lý đơn thư
Chỉ thị
Hiến pháp
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Pháp lệnh
Quyết định
Thông tư
Collapse VB QPPL về Phòng, chống TN, thực hành tiết kiệm chống lãng phíVB QPPL về Phòng, chống TN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Quyết định, nghị định
Văn bản của tỉnh
Collapse VB QPPL về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, tài chính, ngân sáchVB QPPL về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, tài chính, ngân sách
Chỉ thị về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, TC, NS
Luật về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, TC, NS
Nghị định về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, TC, NS
Quyết định về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, TC, NS
Thông tư về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, TC, NS
Collapse VB VỀ ĐẤT ĐAI, GPMBVB VỀ ĐẤT ĐAI, GPMB
Quyết định, nghị quyết
VB của tỉnh
Xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho các dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật
Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định