Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Bùi Sơn Tùng, địa chỉ: số nhà 54, đường Châu Cầu, thành phố Phủ Lý

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Bùi Sơn Tùng, địa chỉ: số nhà 54, đường Châu Cầu, thành phố Phủ Lý

Nội dung đơn: đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho gia đình đối với diện tích 7% đất mà gia đình đã nhận chuyển nhượng của gia đình ông Lại Ngọc Thuấn .

Ngày 24/08/2023, Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 514/TTr hướng dẫn như sau: nội dung ông viết trong đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh, đề nghị ông gửi đơn đến UBND thành phố Phủ Lý để được chỉ đạo, kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định.​