Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của một số công dân, địa chỉ: xóm 6, thôn 3 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của một số công dân, địa chỉ: xóm 6, thôn 3 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục.

Đơn có nội dung: Phản ánh việc gia đình ông Trần Văn Biên (vợ là Trần Thị Thị Hân) tự ý xây dựng nhà cao tầng trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất mạ, đất nghĩa trang của xóm 6, thôn 3, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục ...

Ngày 15/01/2024, Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 29 /TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bình Lục để chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.​