Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Nội, địa chỉ: tổ 6, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Nội, địa chỉ: tổ 6, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý

Nội dung đơn: đề nghị xem xét việc gia đình bà có nhận chyển nhượng của ông Dương Văn Bình ở thôn Ngọc Lâm, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (có giấy tờ viết tay ngày 21/6/1992) diện tích 545m2 đất. Gia đình bà không làm thủ tục chuyển nhượng tiếp cho người khác nhưng đến nay bà Dương Thị Hương lại được cấp giấy CNQSD đất đối với diện tích đất trên.

Ngày 05/03/2024, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 94/TTr hướng dẫn công dân: căn cứ Điều 203 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp tranh chấp đất đai đã được UBND xã hòa giải mà không thành, công dân có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật.​