Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Phạm Xuân Diệu, địa chỉ: thôn Thác Bưởi 2, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh là con của...

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Phạm Xuân Diệu, địa chỉ: thôn Thác Bưởi 2, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh là con của ông Phạm Quang Tửu, địa chỉ: thôn An Phong, xã An Ninh, huyện Bình Lục

Nội dung đơn: Ông cho biết, bố ông đã mất có để lại 900m2 đất tại thửa 49, tờ bản đồ 19, bản đồ địa chính xã An Ninh lập năm 1995 đã được UBND huyện Bình Lục cấp giấy CNQSD đất tại Quyết định số 322/QĐ-UB ngày 19/8/1996 tuy nhiên do gia đình lưu giữ không cẩn thận nên đã bị mất. Đến nay, các anh em trong gia đình đã thống nhất uỷ quyền cho ông để làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy CNQSD đất cho gia đình. Ngày 18/8/2023 ông đã được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Lục tiếp nhận hồ sơ nhưng đến nay vẫn chưa được cấp lại.

Ngày 21/03/2023, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 118/TTr hướng dẫn công dân: Căn cứ Quyết định 1085/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn trình tự thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất thực hiện tại cấp huyện, đề nghị ông gửi đơn đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bình Lục để được chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.  ​