Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Nguyễn Quang Long, địa chỉ: tổ dân phố 4, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Nguyễn Quang Long, địa chỉ: tổ dân phố 4, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên

Đơn có nội dung: Phản ánh việc Dự án khu đô thị mới Đồng Văn do Công ty Cổ phần Detech làm chủ đầu tư đã bàn giao hạ tầng cho thị trấn quản lý nhưng Chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành toàn bộ các công trình hạ tầng theo thiết kế được duyệt...

Ngày 18/01/2024, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 38/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên để chỉ đạo kiểm tra xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả về Thanh tra tỉnh.​​​