Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của của các ông Phạm Văn Thông, Phạm Hồng Thái, địa chỉ: thôn Cương Thôn, xã Tràng An, huyện Bình Lục

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của của các ông Phạm Văn Thông, Phạm Hồng Thái, địa chỉ: thôn Cương Thôn, xã Tràng An, huyện Bình Lục

Nội dung đơn: đề nghị giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất với em trai là ông Phạm Văn Bình. Hai ông cho biết diện tích đất ông Bình đang sử dụng có nguồn gốc là ngôi nhà cấp 4 ba gian trên diện tích đất 70m2 hai ông mua của ông Trần Văn Năm từ năm 1986. Đến năm 1994, hai ông chuyển đến nơi ở mới đã cho ông Bình mượn để sử dụng.

Ngày 05/03/2024, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 93/TTr hướng dẫn công dân: căn cứ Điều 203 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp tranh chấp đất đai đã UBND xã hòa giải nhưng không thành, công dân có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.​