Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Đoàn Hồng Phong giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ

Hoạt động nghiệp vụ  
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Đoàn Hồng Phong giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ

Sáng ngày 08/4, Quốc hội thực hiện phê chuẩn bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ. Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong từng giữ các chức vụ như Bí thư Huyện ủy Ý Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Trước khi thực hiện việc bổ nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn, Thủ tướng giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo nghị quyết được thông qua, ông Đoàn Hồng Phong được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tổng Thanh tra Chính phủ tiền nhiệm là ông Lê Minh Khái được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đoàn Hồng Phong 58 tuổi, quê tỉnh Nam Định; Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị.


Tiểu sử tóm tắt của Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong:

- Ngày sinh: 02/01/1963

-  Nam/Nữ: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

- Ngày vào Đảng: 30/12/1993      Ngày chính thức: 30/12/1994

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính, Kế toán

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ Kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Anh B

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2011); Huân chương lao động hạng nhì (2017)

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- Tổng Thanh tra Chính phủ

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ 4/1986 - 10/1990: Cán bộ Sở Tài chính Hà Nam Ninh.

- Từ 10/1990 - 10/1995: Cán bộ Cục thuế tỉnh Nam Hà.

- Từ 10/1995 - 3/1997: Phó Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục quản lý doanh nghiệp Nam Hà.

- Từ 3/1997 - 10/1999: Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục quản lý doanh nghiệp Nam Hà.

- Từ 10/1999 - 8/2001: Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Nam Định (do sáp nhập cơ quan).

- Từ 8/2001 - 3/2002: Phó Trưởng phòng Ngân sách xã Sở Tài chính Nam Định.

- Từ 3/2002 - 6/2003: Phó Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

- Từ 6/2003 - 11/2005: Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

- Từ 11/2005 - 6/2008: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

- Từ 7/2008 - 12/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ý Yên.

- Từ 12/2009 - 9/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

- Từ 9/2010 - 6/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

- Từ 7/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

- Từ 10/2015 - 11/2015: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

- Từ 11/2015 -7/2016: Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 01/2016) được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2016) đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- Từ 7/2016 - 9/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nam Định.

- Từ 9/2020 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nam Định. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Ngày 08/4/2021: Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Tổng thanh tra Chính phủ./.