Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ công tác theo Kế hoạch 363 của tỉnh Hà Nam Đối thoại và làm việc với bà Lương Thị Hoa ở xóm Tô Vũ, thôn Đồi Ngang,...

Hoạt động nghiệp vụ  
Tổ công tác theo Kế hoạch 363 của tỉnh Hà Nam Đối thoại và làm việc với bà Lương Thị Hoa ở xóm Tô Vũ, thôn Đồi Ngang, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm và ông Đỗ Đức Quỳnh và một số hộ dân xóm 5, xóm 9 xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân
Ngày 18/7/2023, Tổ công tác - Tổ giúp việc theo Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc thành lập Tổ công tác việc kiểm tra, rà soát, giải quyết KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363 của Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị làm việc với các công dân để đối thoại về các nội dung công dân còn ý kiến

Ngày 18/7/2023, Tổ công tác - Tổ giúp việc theo Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc thành lập Tổ công tác việc kiểm tra, rà soát, giải quyết KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363 của Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị làm việc với các công dân để đối thoại về các nội dung công dân còn ý kiến. Tại hội nghị:

- Ông Đỗ Đức Quỳnh và một số hộ dân xóm 5, xóm 9 xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân có ý kiến: Khiếu nại phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện Dự án khơi thông dòng chảy thủy lợi Tắc Giang - Phủ Lý.

z4535747717487_42fd58b9474b0402d9d6bfa14e6be4d0.jpg

(Ảnh Tổ công tác làm việc với Ông Đức Quỳnh và các hộ dân)

- Bà Lương Thị Hoa ở xóm Tô Vũ, thôn Đồi Ngang, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm có ý kiến: Đề nghị cấp đất diện tích 100 m2 theo bà là còn thiếu so với quy định cho chồng bà là ông Cao Thanh Bình (thuộc đối tượng chính sách), bà đề nghị được quy đổi thành đất tương ứng với số tiền sử dụng đất của gia đình bà đã nộp (số tiền 1.980.000 đồng) do UBND xã Thanh Lưu (nay là thị trấn Tân Thanh) thu trái quy định nhưng đến nay chưa được hoàn trả và bồi thường.

z4535748055787_26ddf05c00ceec1050c0820077680cbc.jpg

(Ảnh Tổ công tác làm việc với bà Lương Thị Hoa)

Tổ công tác - Tổ giúp việc đã thống nhất nội dung đơn và lắng nghe nguyện vọng của công dân, tuyên truyền, vận động, giải thích về chính sách pháp luật với người dân để công dân nắm rõ quyền lợi, lợi ích, hiểu và chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước.

Sau khi làm việc với các công dân, Tổ công tác nghiên cứu, đối chiếu với chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật, căn cứ Kế hoạch 363 của Thanh tra Chính phủ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan rà soát, xem xét lại các vụ việc để đề xuất biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc./.​​​