Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 19/QĐ-TTr về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân

Hoạt động nghiệp vụ  
Quyết định số 19/QĐ-TTr về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân

Ngày 09/02/2023, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 19/QĐ-TTr về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và việc cấp giấy CNQSD đất trên địa bàn huyện (Giai đoạn từ 01/01/2021 đến 31/12/2022).

Đối tượng thanh tra: Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân.

Thời kỳ thanh tra: từ 01/01/2021 đến 31/12/2022. Trong quá trình thanh tra nếu có vấn đề liên quan thì tiến hành thanh tra trước và sau thời kỳ. 

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 

​Việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh tự giám sát.​