Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị bốc thăm người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

Hoạt động nghiệp vụ  
Hội nghị bốc thăm người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 14/TTr-TTr ngày 10/01/2023; ngày 10/3/2023, tại Trụ sở Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị bốc thăm người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Thành phần tham gia: Đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và phòng Nghiệp vụ III Thanh tra tỉnh.

Kết quả bốc thăm đã lựa chọn ngẫu nhiên 30 người thuộc 6 đơn vị (sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sở Công thương; sở Lao động, Thương binh & Xã hội; Ban Quản lý khu Đại học Nam Cao; UBND huyện Thanh Liêm; UBND huyện Lý Nhân).

Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 30 đối tượng trên trong quý II năm 2023.​