Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức Hội nghị đối thoại vụ việc ông Tô Văn Kỷ. Địa chỉ: tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên

Hoạt động nghiệp vụ  
Tổ chức Hội nghị đối thoại vụ việc ông Tô Văn Kỷ. Địa chỉ: tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên

Thực hiện Văn bản số 894/UBND-TCDNC ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị đối thoại với ông Tô Văn Kỷ, ở tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên Khiếu nại Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên giải quyết khiếu nại (lần đầu) đối với nội dung ông Kỷ đề nghị xem xét hợp pháp hóa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông tại thửa số 53, 54 tờ bản đồ PL20.

Thực hiện ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 19/5/2023 Chánh thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Duy Tiên, UBND phường Đồng Văn tổ chức đối thoại với ông Tô văn Kỷ. Tại buổi đối thoại ông Tô Văn Kỷ đã được nghe toàn bộ nội dung kết quả xác minh và các ý kiến giải thích về các quy định pháp luật liên quan đến nội dung khiếu nại của ông. Tuy nhiên, ông Kỷ không nhất trí tiếp tục đề nghị các cấp chính quyền xem xét, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông theo quy định của pháp luật. Căn cứ kết quả xác minh về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của ông Kỷ; căn cứ quy định tại Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai năm 2013, Điều 18, khoản 1, 2 Điều 19, Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật về đất đai có liên quan Hội nghị đã thống nhất kết luận: Việc ông Kỷ đề nghị xem xét hợp pháp hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông tại thửa đất số 53, 54 tờ bản đồ PL số 20, Bản đồ hiện trạng thị trấn Đồng Văn đo đạc năm 1999 là không có cơ sở xem xét giải quyết. Ông Tô Văn Kỷ không nhất trí với các nội dung tại buổi đối thoại.​