Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra số 72/KL-TTr về việc thực hiện chính sách pháp luật của Công ty TNHH Nguyễn Kim

Hoạt động nghiệp vụ  
Kết luận thanh tra số 72/KL-TTr về việc thực hiện chính sách pháp luật của Công ty TNHH Nguyễn Kim

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-TTr ngày 22/6/2021 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam về thanh tra một việc thực hiện chính sách pháp luật của một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Ngày 08/9/2021 Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 72/KL-TTr về việc thực hiện chính sách pháp luật của Công ty TNHH Nguyễn Kim (địa chỉ: số nhà 199, đường Lê Công Thanh, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý).​