Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn tố cáo của công dân đối với một số cán bộ ủy ban nhân dân xã Liêm Cần đã cố ý làm trái luật pháp, đứng đầu ...

Hoạt động nghiệp vụ Khiếu nại, tố cáo  
Xử lý đơn tố cáo của công dân đối với một số cán bộ ủy ban nhân dân xã Liêm Cần đã cố ý làm trái luật pháp, đứng đầu là ông Hà Tất Thắng – Trưởng công an xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm

Ngày 05/9/2018 Thanh tra tỉnh Hà Nam nhận được đơn tố cáo của công dân ở thôn Tam, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm với nội dung: Tố cáo một số cán bộ ủy ban nhân dân xã Liêm Cần đã cố ý làm trái luật pháp, đứng đầu là ông Hà Tất Thắng – Trưởng công an xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm chiếm đất, bán đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật …; Việc làm trên có biểu hiện lợi ích nhóm nên khi có Kết luận số 31 của Thanh tra tỉnh nhưng đến nay vẫn không được xử lý …

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ vào Luật Tố cáo 2011, Thông tư số 07/2014/TT- TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh, ngày 10/9/2018 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 182/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm để chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết​