Tại buổi tiếp, một số công dân đại diện cho khách hàng mua đất tại Dự án Khu nhà ở phục vụ Khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên nêu lý do đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty cổ phần Phát triển Hà Nam và đã thanh toán xong 95% số tiền giá trị lô đất theo thỏa thuận trong hợp đồng nhưng đến nay Công ty cổ phần Phát triển Hà Nam vẫn chưa thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công dân.

Về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trực tiếp trả lời, trao đổi, giải thích rằng đây là dự án thời gian tiến hành kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người, vi phạm các quy định về đầu tư xây dựng. Tỉnh Hà Nam đang tập trung chỉ đạo, đã đề nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ hỗ trợ tỉnh giải quyết. Quyết tâm của tỉnh là chủ động giải quyết theo quy định của pháp luật, đã giao các sở, ngành theo thẩm quyền giải quyết. Dự án đã được điều chỉnh mục tiêu phù hợp với Nghị định 35/2023/NĐ-CP ban hành ngày 20/06/2023 của Chính phủ, điều chỉnh các hạng mục đầu tư, thời gian thực hiện dự án, bổ sung thời gian hoạt động của dự án theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định.

Cũng tại buổi tiếp công dân, đại diện một số hộ dân tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý đề nghị tỉnh sớm giải quyết việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dịch vụ 7%.

Sau khi nghe công dân trình bày và các ý kiến của một số cơ quan chức năng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, liên quan đến đất dịch vụ 7% trên địa bàn thành phố Phủ Lý, ngày 17/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Văn bản số 877, ngày 24/11/2023, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có Văn bản số 946 giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan, rà soát, tổng hợp hồ sơ, tài liệu, báo cáo xin ý kiến Bộ, ngành Trung ương để chỉ đạo thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người dân trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: Chính Bình