Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 11 năm 2019

Hoạt động nghiệp vụ Khiếu nại, tố cáo  
Công tác Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 11 năm 2019

Trong tháng 11 năm 2019 thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành tiến hành 12 cuộc thanh tra (thanh tra huyện, thành phố 10 cuộc). Kết thúc thanh tra trực tiếp tại 2 đơn vị. Xử phạt vi phạm hành chính các đơn vị vi phạm về lĩnh vực môi trường đối với: 03 tổ chức với tổng số tiền xử phạt là: 115.000.000đồng. (Trong đó: Về lĩnh vực môi trường: 85 triệu đồng; Về lĩnh vực Đất đai: 30 triệu đồng)

Trong phiên tiếp dân định kỳ ngày 20/11/2019 của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh đã tiếp 16 lượt = 38 người, trong đó:

Số công dân đến phòng tiếp dân của các xã, phường, thị trấn; các huyện, thành phố và sở, ngành trong tháng là: 145 l­­­­­­­ượt ng­ười

Các cấp, các ngành đã tiếp nhận 45 đơn thư. Đơn thuộc cấp xã, phường, thị trấn là 31 đơn; cấp huyện, thành phố là 14 đơn. Trong đó khiếu nại 02 đơn, tố cáo 01 đơn, kiến nghị phản ánh 42 đơn. Phân loại theo lĩnh vực: đất đai 25 đơn, giải phóng mặt bằng 12 đơn, chế độ chính sách 4 đơn, nội dung khác 4 đơn.

Các cấp, các ngành đã giải quyết đ­­­­­­ược 20 vụ việc thuộc thẩm quyền (trong đó có 10 vụ việc cũ chuyển sang). Cấp xã, phường, thị trấn đã giải quyết: 10 vụ việc; Cấp huyện, thành phố đã giải quyết: 10 vụ việc. Trong 20 vụ việc đã giải quyết: 02 vụ khiếu nại (02 khiếu nại sai); 18 vụ kiến nghị, phản ánh (01 vụ kiến nghị đúng, 17 kiến nghị sai).

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh giải quyết  03 vụ Khiếu nại (Thanh tra tỉnh 03 vụ việc).

Các cấp các ngành tiếp tục tiến hành việc kiểm tra, rà soát 22 vụ việc. Đã tiến hành xác minh 6 vụ việc báo cáo UBND tỉnh còn 18 vụ việc các cấp các ngành tiếp tục xác minh làm rõ.