Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra, rà soát, báo cáo vụ việc của bà Nguyễn Thị Lan ở xóm 4, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân

Hoạt động nghiệp vụ Khiếu nại, tố cáo  
Kiểm tra, rà soát, báo cáo vụ việc của bà Nguyễn Thị Lan ở xóm 4, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân

Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 877/VPUB-NC ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát vụ việc của bà Nguyễn Thị Lan ở xóm 4, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân theo văn bản số 877/VPUB-NC ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh. Nội dung: đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình bà và gia đình bà Yên (em chồng bà).

Đoàn xác minh đã tiến hành kiểm tra, thu thập và xem xét hồ sơ, tài liệu và đang dự thảo báo cáo.​