Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời đơn của bà Chu Hoàng Nhung ở xóm 11, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Hoạt động nghiệp vụ XỬ LÝ ĐƠN THƯ  
Trả lời đơn của bà Chu Hoàng Nhung ở xóm 11, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

* Nội dung câu hỏi: Liên quan đến việc Công ty Seosin elecchonic cho bà nghỉ việc trong lúc bà mang thai có đúng hay không?

* Thanh tra tỉnh Hà Nam trả lời như sau:

Nội dung câu hỏi của bà không thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh. Sau khi nghiên cứ nội dung câu hỏi, Thanh tra tỉnh hướng dẫn bà gửi đơn đến Sở Lao động thương binh và xã hội để được giải đáp. ​