Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của ông Đỗ Văn Thực (không đồng ý với Thông báo số 99/TB-UBND ngày 09/11/20...

Hoạt động nghiệp vụ XỬ LÝ ĐƠN THƯ  
Kết quả kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của ông Đỗ Văn Thực (không đồng ý với Thông báo số 99/TB-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh).
Ngày 29/01/2019, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 14/BC-TTr về kiểm tra xác minh làm rõ nội dung phản ánh của ông Đỗ Văn Thực ở số nhà 12, ngõ 64 Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.​