Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời đơn của ông Nguyễn Thế Điềm ở xóm 8, xã Liêm Chung, Thành phố Phủ Lý

Hoạt động nghiệp vụ XỬ LÝ ĐƠN THƯ  
Trả lời đơn của ông Nguyễn Thế Điềm ở xóm 8, xã Liêm Chung, Thành phố Phủ Lý

* Nội dung câu hỏi: Phản ánh việc hệ thống kênh tưới tại xóm 8, xã Liêm Chung bị các dự án san lấp dẫn đến ruộng cấy bị ngập úng không thể canh tác…

* Thanh tra tỉnh Hà Nam trả lời như sau:

Nội dung ông hỏi liên quan đến việc san lấp gây ngập úng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh. Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi, Thanh tra tỉnh hướng dẫn ông gửi đơn đến UBND thành phố Phủ Lý để được chỉ đạo xem xét giải quyết theo thẩm quyền.​