Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời đơn của ông Nguyễn Tuấn Hưng ở xóm 3, Quang Ốc, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam

Hoạt động nghiệp vụ XỬ LÝ ĐƠN THƯ  
Trả lời đơn của ông Nguyễn Tuấn Hưng ở xóm 3, Quang Ốc, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam

* Nội dung câu hỏi: Liên quan đến việc vay nợ và có hành vi trốn nợ không trả …

* Thanh tra tỉnh Hà Nam trả lời như sau:

Nội dung ông hỏi lên quan đến việc tranh chấp vay nợ, có biểu hiện của việc trốn nợ, nội dung này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh. Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi, Thanh tra tỉnh hướng dẫn ông giửi đơn đến Công an huyện Lý nhân để được xem xét trả lời theo thẩm quyền.​​