Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

Tin tức sự kiện Tin hoạt động Phòng chống tham nhũng  
Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2023
Ngày 08/6/2023, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 47/QĐ-TTr về việc xác minh tài sản, thu nhập.Đối tượng xác minh: 15 cá nhân đang công tác tại UBND huyện Thanh Liêm, sở Lao động - Thương binh và Xã hội, sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (theo kết quả bốc thăm ngày 10/3/2023 lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023).Tổ xác minh sẽ tiến hành xác minh tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của các bản kê khai tài sản, thu nhập; Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm so với bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Thời hạn xác minh: 40 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định xác minh