Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập tại sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tin tức sự kiện Tin hoạt động Phòng chống tham nhũng  
Công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập tại sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngày 12/6/2023, Tổ xác minh theo Quyết định số 47/QĐ-TTr ngày 08/6/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập tại sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngày 13/6/2023, Tổ xác minh theo Quyết định số 47/QĐ-TTr ngày 08/6/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập tại UBND huyện Thanh Liêm.

Ngày 14/6/2023, Tổ xác minh theo Quyết định số 47/QĐ-TTr ngày 08/6/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập tại sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Được sự ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Huy Đông – Tổ trưởng Tổ xác minh đọc toàn văn Quyết định số 47/QĐ-TTr ngày 08/6/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch xác minh; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ xác minh, quyền và nghĩa vụ của đối tượng xác minh; thống nhất lịch làm việc với đơn vị.

Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm; Giám đốc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nhất trí với Quyết định xác minh tài sản, thu nhập của Chánh Thanh tra tỉnh, đơn vị sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và các đối tượng được xác minh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ Tổ xác minh hoàn thành kế hoạch đã đề ra.​​