Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trên địa bàn tỉnh

Tin tức sự kiện Tin hoạt động Phòng chống tham nhũng  
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trên địa bàn tỉnh

Để nâng cao hiệu quả xác minh TSTN của người có chức vụ, quyền hạn cần xem xét, áp dụng một số biện pháp cụ thể sau:

  • Xem xét, phân tích kỹ nguồn gốc hình thành tài sản trong bản kê khai TSTN lần đầu.
  • Chú trọng phần biến động tài sản và giải trình lý do biến động.
  • Xem xét, đối chiếu với bản kê khai TSTN của vợ/chồng người được xác minh (nếu nằm trong đối tượng phải kê khai TSTN) để đánh giá một cách khách quan, đầy đủ và đảm bảo tính trung thực hay không.
  • Kiểm soát TSTN của cán bộ, công chức một cách toàn diện hơn, vì theo quy định con trên 18 tuổi thì bố mẹ không phải kê khai tài sản, điều này dễ dẫn đến việc “lách luật", bố mẹ tham nhũng chuyển tài sản cho con đã thành niên đứng tên sở hữu.
  • Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng liên quan trong việc tổ chức xác minh (Ngân hàng nhà nước, Văn phòng đăng ký đất đai…).​