Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của công dân, địa chỉ: thôn Phủ Lưu 2, Nguyễn Uý, Kim Bảng

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Tố cáo  
Xử lý đơn của công dân, địa chỉ: thôn Phủ Lưu 2, Nguyễn Uý, Kim Bảng

Nội dung đơn: Tố cáo ông Đặng Xuân Hải - Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hà Nam thiếu ý thức trách nhiệm, né tránh trách nhiệm trong công việc, hướng dẫn người dân giải quyết chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg trái quy định pháp luật.

Ngày   24/10/2023, Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 671/TTr hướng dẫn ông: nội dung tố cáo của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh và đã hướng dẫn công dân thực hiện quyền tố cáo theo quy định của pháp luật.