Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của công dân địa chỉ tổ dân phố Hòa Lạc, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Tố cáo  
Xử lý đơn của công dân địa chỉ tổ dân phố Hòa Lạc, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý.

Nội dung đơn: Tố cáo ông Trịnh Xuân Lành – phó Chủ tịch UBND phường Lam Hạ, ông Lê Việt Anh – cán bộ địa chính phường Lam Hạ không kiểm tra, xử lý đơn phản ánh của công dân.

Ngày 28/08/2023, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 521/TTr  chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý để chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả về Thanh tra tỉnh.​