Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của công dân có địa chỉ: thôn Thủy Cơ, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Tố cáo  
Xử lý đơn của công dân có địa chỉ: thôn Thủy Cơ, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên

Nội dung đơn: Tố cáo ông Nguyễn Văn Khuy - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận thôn, ông Nguyễn Văn Đề - Đảng viên - Trưởng thôn cùng một số hộ dân xây nhà trên đất công. Đến nay, nhà nước có chủ trương nâng cấp, mở rộng đường để dải nhựa nhưng ông Khuy và các hộ dân cố tình không tháo dỡ để trả lại mặt bằng để dự án thi công...

Ngày 28/08/2023, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 520/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên để chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả về Thanh tra tỉnh.​