Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn Đơn nặc danh có địa chỉ ở Lương Khánh Thiện- Phủ Lý

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Tố cáo  
Xử lý đơn Đơn nặc danh có địa chỉ ở Lương Khánh Thiện- Phủ Lý

Nội dung đơn: Phản ánh việc cấp phép và hoạt động của một số cơ sở cung cấp dịch vụ Internet tại khu vực Trường Lương Khánh Thiện không đúng với quy định của pháp luật ...

Ngày 28/08/2023, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 519/TTr chuyển nội dung đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND thành phố để chỉ đạo kiểm tra, xem xét theo quy định.​