Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tá...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.
rích yếuThông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.
Ngày ban hành30/09/2021
Ngày có hiệu lực20/11/2021
Thể loạiThông tư
Cơ quan ban hànhThanh Tra Chính Phủ
Người ký
Tải vềTT_03.PDF