Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch 2726/KH-UBND tỉnh ngày 09/9/2020 Triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam