Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
11/11/2020
Thi hành Quyết định số 27/QĐ-TTr ngày 22/5/2020 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam về thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật đối với một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Đoàn thanh tra liên ngành đã tiến hành làm việc với các công ty và tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra tại các các đơn vị