Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch 1545/KH-TTCP ngày 08/9/2020 tổ chức đại hội thi đua yêu nước ngành thanh tra tỉnh lần thứ V

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ  
Kế hoạch 1545/KH-TTCP ngày 08/9/2020 tổ chức đại hội thi đua yêu nước ngành thanh tra tỉnh lần thứ V
Tin liên quan