Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 02/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Văn bản quy phạm pháp luật theo TCVN ISO 9001: 2008  
Thông tư 02/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ

 

Tên văn bản | Thông tư 02/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra Nhà nước 
Ký hiệu | 02/2015/TT-TTCP 
Loại văn bản | Thông tư 
Nơi ban hành | Thanh tra Chính phủ 
Ngày ban hành | 16 / 03 / 2015 
Ngày hiệu lực | 04 / 05 / 2015 
Người ký | Huỳnh Phong Tranh 
File đính kèm |
15226744.doc