Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại thành phố Phủ Lý

Tuyên truyền phổ biến  
Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại thành phố Phủ Lý
Ngày 05/10, UBND thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho gần 140 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố năm 2022

Ngày 05/10, UBND thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho gần 140 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố năm 2022. Về dự Hội nghị có đồng chí Trương Quốc Bảo - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch UBND thành phố, Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố, Trưởng các phòng ban của thành phố; Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn.

z3775618847641_028eb2ee4abfc12ff2e1da5c42d03403.jpg

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chánh thanh tra tỉnh – Lê Minh Đức trực tiếp hướng dẫn các quy định, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo; những điểm mới của Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết mốt số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; đặc biệt các quy định về xử lý trách nhiệm đối với người được giao nhiệm vụ xác minh, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống vướng mắc trong thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

z3775618941955_6c3ccff243e9b56925c1362d5ebc169c.jpg

(Ảnh Báo cáo viên truyền đạt)

 

Việc tập huấn nhằm nhằm nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn thành phố và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phục vụ nhân dân, bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
​Đồng thời, qua buổi tập huấn còn giúp trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhất là kỹ năng trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh cho đội ngũ công chức, viên chức ở các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Qua đó kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt là đối với các vụ việc tiếp công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc, kéo dài, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, với kỹ năng, nghiệp vụ được trang bị qua buổi tập huấn còn giúp đội ngũ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo xử lý các vụ việc ngay từ khi tiếp nhận, không để phát sinh, kéo dài./.