Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Nguyễn Xuân Chức, địa chỉ: thôn 2 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Nguyễn Xuân Chức, địa chỉ: thôn 2 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

Nội dung đơn: Phản ánh một số nội dung liên quan đến việc GPMB để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và làng nghề gỗ mỹ nghệ Lý Nhân.

Ngày 12/09/2023, Thanh tra tỉnh 558/TTr hướng dẫn như sau: Đơn của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh, đề nghị ông hoàn thiện lại đơn và gửi đến UBND huyện Lý Nhân để được kiểm tra xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.​