Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Trần Thị Lâm ở thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của bà Trần Thị Lâm ở thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm

Ngày 05/05/2021, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của bà bà Trần Thị Lâm ở thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm

Nội dung đơn: Đề nghị xem xét việc UBND xã thu hồi giấy Chứng nhận kết hôn và đưa ra Tòa án nhân dân để hủy Giấy Chứng nhận kết hôn của bà với ông Nguyễn Đức Long, làm ảnh hưởng đế quyền lợi thừa kế tài sản của bà...

Ngày 13/5/2021, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 250/TTr hướng dẫn bà như sau: Nội dung bà viết trong đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh, nếu bà không nhất trí về việc hủy hôn của Tòa án nhân dân bà, đề nghị bà gửi đơn đến Tòa án nhân dân để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.​