Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đảng và Đoàn thể  
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024


Sáng 05/01/2024, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Đức, Chánh Thanh tra tỉnh, lãnh đạo cơ quan cùng toàn thể cán bộ, công chức ngành thanh tra.

Năm 2023, công tác thanh tra được chỉ đạo triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, yêu cầu, tổ chức thực hiện các nội dung thanh tra phù hợp với tình hình thực tế; kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời, khả thi.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành được tiến hành trên các lĩnh vực. Công tác xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra đã phát huy hiệu quả trong công tác chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện xử lý sau thanh tra được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các kết luận thanh tra, những sai phạm cơ bản đã được xử lý, đặc biệt là sai phạm về kinh tế.

Trong năm 2023, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 276 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.312 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 404 tổ chức, cá nhân có sai phạm; tổng sai phạm là 16.124,8 triệu đồng. Đã kiến nghị xử lý: Thu hồi về ngân sách nhà nước 15.449,8 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 54,1 triệu đồng; kiến nghị khác 620,9 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 14.030,9 triệu đồng (đã thu được). Các sai phạm chủ yếu là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, kinh doanh xăng dầu, thương mại, các mặt hàng thực phẩm, an toàn thực phẩm, chăn nuôi thú y...

Trong năm 2023, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 123/132 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (77/84 vụ việc khiếu nại, 46/48 vụ việc tố cáo), đạt tỷ lệ 93%. Trong số 123 vụ việc đã giải quyết, có 23 vụ việc được giải quyết thông qua hoà giải, thuyết phục công dân đã tự nguyện rút đơn. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm liên quan đến công tác quản lý đã kiến nghị thu hồi về cho nhà nước 157 triệu đồng và 1.348 m2, trả lại cho cá nhân 40 triệu đồng; số cá nhân bị kiến nghị xử lý là 07 người

Ngoài ra, các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã giải quyết 1.672 vụ việc liên quan đến kiến nghị, phản ánh của công dân. Các sở, ngành có 65/68 báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc gửi đến các cơ quan Trung ương, địa phương, trả lời các cơ quan báo chí và công dân

 z5080001643552_b9cd57e1cfb0c37dc893d9675d9ca016.jpg

Đồng chí Lê Minh Đức, Phó Chánh Thanh tra phát biểu tại hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam Lê Minh Đức cho biết, năm 2024, ngành Thanh tra tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra kế hoạch năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt.

Ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có chất lượng, phấn đấu tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh. Chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đất đạt tỷ lệ trên 90%.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu thực hiện, đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng trên địa bàn.

Cuối hội nghị Chánh Thanh tra tỉnh Lê Minh Đức trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023

20240105111425-70anh-3.jpg

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.