Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 37/QĐ-TTr về việc công bố công khai việc thu hồi kinh phí do điều chỉnh biên chế và hợp đồng lao động theo...