Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

Chương trình kế hoạch hoạt động của Thanh tra tỉnh  
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

Thực hiện Công văn số 874/SNV-CCVC ngày 14/10/2022 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch 47/KH-TTr ngày 31/10/2022 thực hiện như sau:

1. Về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

- Số lượng cán bộ, công chức cử đi đào tạo cao cấp: 01 người.

- Số lượng cán bộ, công chức cử đi đào tạo trung cấp: 01 người.

2. Bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý

- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp sở và tương đương: 03 người

- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương: 04 người

3. Bồi dưỡng kiến thức QPAN

- Đối tượng 2: 01 người

- Đối tượng 4: 5 người​