Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành thanh tra

 
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành thanh tra

Ngày 14/7/2023, Thanh tra Chính phủ chủ trì, tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành thanh tra.

Điểm cầu trung tâm: được đặt tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ, do đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên Trung ương đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ - chủ trì hội nghị, cùng các đại biểu Phó Tổng Thanh tra; đại điện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo cấp vụ, thanh tra viên cao cấp của các cục, vụ đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ; Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Tổng hợp và Chánh Văn phòng Thanh tra các Bộ, ngành Trung ương; các cơ quan Báo đài Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Hà Nam, do đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì hội nghị, cùng tham dự có các Phó Chánh Thanh tra, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra Tỉnh; Chánh Thanh tra một số sở, ngành, huyện, thành phố.

z4550840947603_e93f837e1649c083bf0ca3c62cd7f3c0.jpg

Qua Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đã dánh giá được những kết quả đạt được, đồng thời đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm của toàn ngành; Kết quả thảo luận của hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ, Uỷ viên Trung ương đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu kết luận Hội nghị, có ý kiến chỉ đạo:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chương trình công tác của Chính phủ, theo đúng tinh thần "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển".

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra theo tinh thần Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.​

Tiếp tục triển khai xây dựng các đề án, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/202 của Chính phủ và Kế hoạch xây dựng thể chế, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Thanh tra Chính phủ./.

 


Tin liên quan