Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 67 đối với UBND xã Đồn Xá

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 67 đối với UBND xã Đồn Xá

Thực hiện Kết luận số 67/KL-TTr ngày 22/8/2022 của Thanh tra tỉnh thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về Đầu tư xây dựng cơ bản tại địa bàn xã Đồn Xá;

Ngày 05/9/2023 Thanh tra tỉnh có công văn số 541/TTr-NV4 gửi UBND xã Đồn Xá về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 67/KL-TTr ngày 22/8/2022 của Thanh tra tỉnh. ​