Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 65 đối với UBND xã Vũ Bản

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 65 đối với UBND xã Vũ Bản

Thực hiện Kết luận số 65/KL-TTr ngày 22/8/2022 của Thanh tra tỉnh thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về Đầu tư xây dựng cơ bản tại địa bàn xã Vũ Bản;

Ngày 05/9/2023 Thanh tra tỉnh có công văn số 540/TTr-NV4 gửi UBND xã Vũ Bản về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 65/KL-TTr ngày 22/8/2022 của Thanh tra tỉnh. ​