Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 20 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 20 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thực hiện Kết luận số 20/KL-TTr ngày 25/04/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị phía Tây tuyến đường 68m đoạn từ KM0+500 đến KM1+200 tại địa bàn phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên;Ngày 27/7/2023 Thanh tra tỉnh có công văn số 450/TTr-NV4 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 20/KL-TTr ngày 25/04/2022 của Thanh tra tỉnh.