Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đơn của bà Nguyễn Thị Quý, địa chỉ: tổ dân phố Hoà Lạc, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Đơn của bà Nguyễn Thị Quý, địa chỉ: tổ dân phố Hoà Lạc, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý

Nội dung đơn: Khiếu nại về việc bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất của gia đình để thực hiện Dự án đường 68m D4-N7 và đất dịch vụ 7%...

Bà Quý cho biết đối với nội dung này, Thanh tra tỉnh đã có phiếu hướng dẫn số 727/TTr ngày 28/12/2022, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3917/VPUB-TCDNC chuyển đơn đến UBND thành phố Phủ Lý, Ban nội chính Tỉnh uỷ có Văn bản số 1260-CV/BNCTU chuyển đơn đến Ban thường vụ Thành uỷ để chỉ đạo giải quyết. Đến ngày 06/03/2023, bà đã được mời lên làm việc nhưng vẫn chưa có kết quả giải quyết.

Ngày 28/03/2023, Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 155/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý để khẩn trương xem xét, giải quyết trả lời công dân theo quy định và thông báo kết quả về Thanh tra tỉnh.​