Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đơn của bà Nghiệm Thị Thạo, địa chỉ: Thôn Tân Phong, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Đơn của bà Nghiệm Thị Thạo, địa chỉ: Thôn Tân Phong, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nội dung đơn: Khiếu nại việc ông Cao Viết Duy là cán bộ chuyên trách của UBND xã Thanh Phong cho máy xúc phá dỡ tường rào, cây cối của gia đình mà không có biên bản làm việc …

Ngày 08/03/2023, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 110/TTr hướng dẫn công dân: đơn khiếu nại của bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh. Đề nghị bà gửi đơn khiếu nại đến UBND xã Thanh Phong để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.